Dokumenty


Výroční zprávy

Výroční zpráva 2020/2021
Výroční zpráva 2019/2020
Výroční zpráva 2018/2019
Výroční zpráva 2017/2018

Školní vzdělávací program

„Rok plný zážitků“
Příloha č. 1 Jazyková příprava dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka
Minimální preventivní program
Minimální preventivní program na školní rok 2021/2022

Hlavní vzdělávací cíle 2021/2022

Hlavní vzdělávací cíle pro školní rok 2021/2022

Školní řád

Školní řád
Dodatek č.1 Vzdělávání distančním způsobem
Dodatek č.2 Úprava času přebírání/předávání dětí do MŠ
Vnitřní řád školní jídelny