Vážení rodiče,

zde se nacházejí informace, které Vám mohou pomoci při výběru mateřské školy pro Vaše děti.

Zápis do mateřské školy proběhl ve dnech 3.5.2023 a 4.5.2023.

Více informací naleznete ve směrnici.


Rozhodnutí o přijetí
Rozhodnutí o přijetí 2023-2024 Větrná (waldorfská třída)
Rozhodnutí o přijetí 2023-2024 Větrná (běžná třída)

Směrnice (data, kritéria, počet přijímaných dětí):
Směrnice k zápisu 2023-2024

Informace o mateřské škole

Prezentace o mateřské škole a waldorfských třídách:
MŠ Větrná, Waldorfské třídy

Nadstandardní péče pro školní rok 2022/2023

Školné a stravné pro školní rok 2022/2023 (orientační pro rok 2023/2024):
Obecné informace:
  • Termín a dobu pro podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok vyhlašuje ředitelka mateřské školy v měsíci březnu.

  • O termínech je veřejnost informována prostřednictvím plakátů.

  • O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodne ředitelka mateřské školy dle §34 školského zákona.

  • O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost.

  • O stanovení zkušebního pobytu dítěte na dobu tří měsíců rozhoduje ředitelka mateřské školy.

  • Přednostně jsou přijímány děti, jejichž sourozenci již do mateřské školy docházejí a děti v posledním roce před zahájením školní docházky.