Prezentace školy

Mateřská škola Větrná 1084 je od 1. 1. 2003 sloučena s Mateřskou školou Ostrava- Poruba, Dětská 920, příspěvková organizace.
Zřizovatelem je Městský obvod Ostrava-Poruba.

Naše mateřská škola sídlí v samostatné budově,která byla od počátku projektována pro provoz předškolního zařízení. Proto se můžeme pochlubit více než čtyřicetiletou tradicí. Mateřská škola je umístěna v klidné části 3. obvodu Ostravy-Poruby, v sousedství Základní školy L. Štúra a nedaleko dolní části Hlavní třídy. Okolo budovy je prostorná školní zahrada v přírodním stylu, tzv. Větrníkova zahrada, která je pro děti zábavná, hravá a tvůrčí a je místem pozorování, poznávání a učení se přírodním procesům. Naše umístění umožňuje dětem prožít pobyt venku v tichém, bezprašném a čistém prostředí.

Budova je dvoupatrová, v přízemí mateřské školy se nacházejí šatny dětí a kancelář vedoucí učitelky. Dále kuchyň a kancelář vedoucí jídelny, která má samostatný vchod z ulice. V prvním patře jsou dvě třídy, kuchyňka, místnost pro provozní zaměstnance. V druhém patře jsou dvě třídy a kuchyňka.

Mateřská škola je čtyřtřídní, kapacita je sto dětí, v současné době je plně využita. Mateřská škola je čtyřtřídní, z toho dvě třídy jsou běžné a dvě třídy s prvky waldorfské pedagogiky.

O děti pečuje vedoucí učitelka (statutární zástupce Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Dětská 920, příspěvková organizace) osm učitelek, dvě správní zaměstnankyně, vedoucí školní jídelny, dvě kuchařky a pomocná kuchařka.

Podívejte se na prezentace MŠ Větrná, Větrníkova zahrada, Waldorfské třídy.

Filozofie školy

Filosofií naší školy je předávat a zprostředkovávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků, cestou výchovy a vzděláním založeném na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů.

Na základě prožitkového a kooperativního učení hrou a praktických činností dětí, ve vyvážené a provázané, spontánní i řízené aktivitě směrujeme k těmto cílům:

Cílem naší práce je umožňovat rozvoj a vzdělávání každého jednotlivého dítěte v rozsahu jeho individuálních možností a potřeb.

Zaměřujeme se na rozvoj řeči a jazyka, komunikativních dovedností, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické).

Nabízíme péči o děti s nadáním (výtvarný kroužek, flétničky), umožňujeme vytvoření elementárním předpokladům k učení cizímu jazyku (výuka anglického jazyka - nadstandardní služba).

Náš školní vzdělávací program si klade za cíl, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostným a příjemným vstupem do života mimo rodinu a aby kvalitně doplňoval rodinnou výchovu. Snažíme se o co nejužší spolupráci s rodinou (dílny pro rodiče, přednášky odborníků,vystoupení pro rodiče, společné akce pro rodiče a děti atd.) a pořádáme mnoho akcí, zajímavých pro předškolní dítě (návštěvy nejrůznějších institucí mimo mateřskou školu, oslavy jednotlivých svátků v průběhu roku a jiné).