Prezentace školy

Mateřská škola Větrná 1084 je od 1. 1. 2003 sloučena s Mateřskou školou Ostrava- Poruba, Dětská 920, příspěvková organizace.
Zřizovatelem je Městský obvod Ostrava-Poruba.

Naše mateřská škola sídlí v samostatné budově,která byla od počátku projektována pro provoz předškolního zařízení. Proto se můžeme pochlubit více než čtyřicetiletou tradicí. Mateřská škola je umístěna v klidné části 3. obvodu Ostravy-Poruby, v sousedství Základní školy L. Štúra a nedaleko dolní části Hlavní třídy. Okolo budovy je prostorná školní zahrada, která má dostatek vzrostlých stromů a keřů. Naše umístění umožňuje dětem prožít pobyt venku v tichém, bezprašném a čistém prostředí.

Budova je dvoupatrová, v přízemí mateřské školy se nacházejí šatny dětí a kancelář vedoucí učitelky. Dále kuchyň a kancelář vedoucí jídelny, která má samostatný vchod z ulice. V prvním patře jsou dvě třídy, kuchyňka, místnost pro provozní zaměstnance. V druhém patře jsou dvě třídy a kuchyňka.

Mateřská škola je čtyřtřídní, kapacita je sto dětí, v současné době je plně využita.

O děti pečuje vedoucí učitelka (statutární zástupce Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Dětská 920, příspěvková organizace) šest učitelek, dvě správní zaměstnankyně, vedoucí školní jídelny a dvě kuchařky.


Podívejte se na prezentaci MŠ Větrná