Důležitá upozornění školy


Z bezpečnostních důvodů bude budova otevírána domovním zvonkem. Prosím zvoňte na třídy dle aktuálních vývěsek na hlavních dveřích. Děkujeme za pochopení.


Nové číslo účtu pro placení stravného !!!

245341612 / 0300

Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2021/2022 je 500,- Kč za měsíc.

Organizační upozornění

Žádáme rodiče, aby začátkem měsíce září...

- nahlásili veškeré změny v osobních údajích
    - bydliště
    - telefon, email
    - zdravotní pojišťovna
    - a další...


- v případě, že bude dítě ze školky vyzvedávat někdo jiný, než rodiče, je třeba vyplnit pověření, nebo aktualizovat evidenční list, který to umožní

- oznámili, zda bude díte v září navštěvovat jen na polovinu nebo na celý den

- sdělili, zda je dítě alergické na některé potraviny, léky a podobně

- v případě alergií na potraviny doporučujeme pravidelně sledovat jídelníček

Děkujeme.



Směrnice kamerového systému - více info zde
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů - zde
Informace o zpracování osobních údajů - zde