Poplatky a stravování

U P O Z O R N Ě N Í !!!!

Dne 23.12.2011 byla vydána vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb.
Tato vyhláška stanoví finanční limity na nákup potravin pro věkové skupiny strávníků pro hlavní a doplňková jídla.
Vzhledem k tomu, že naše finanční limity pro stravování neodpovídají limitům stanoveným vyhláškou, jsme nuceni upravit ceny doplňkového jídla a nápojů (pitného režimu) u dětí 7 letých a u nápojů (pitného režimu) u dětí do 6 let.

Dítě se může v MŠ stravovat polodenně, či celodenně.

Doby podávání jídel

ranní svačina8:45
oběd11:45
odpolední svačina14:15


Platba školného

Děti do 5 let400 Kč/měsíc
Předškolní děti*bezplatně
Děti s odlož. šk. docházkou400 Kč/měsíc
* podle nařízení vlády jsou prozatím předškolní děti od platby školného osvobozeny
Při bezhotovostní platbě převodem z účtu stačí nahlásit následující údaje ve vaší bance.

Číslo účtu MŠ 245341612/0300
Variabilní symbol evidenční číslo dítěte
Je k dispozici k paní Lenky Kaboňové
Splatnost nejpozději poslední den předcházejícího měsíce
Částka vyberte si (viz níže)


Doporučená výše měsíční zálohy:

děti do 6 let včetně úplaty celodenní 1040,- Kč/měsíc (640 str. + 400 šk.)
děti do 6 let včetně úplaty polodenní 900,- Kč/měsíc (500 str. + 400 šk.)
děti do 6 let 5 denní 545,- Kč/měsíc (145 str. + 400 šk.)
děti 7 leté celodenní 1170,- Kč/měsíc (770 str. + 400 šk.)
děti 7 leté polodenní 1040,- Kč/měsíc (640 str. + 400 šk.)

V mateřské škole NEJSOU šloženky k zaplacení k dispozici.

MŠ zajišťuje stravování vlastní provozovnou. Má školní jídelnu, která jídla sama přípravuje a vydává. Pro všechny děti jsou během celého pobytu v MŠ zajištěny tekutiny v rámci denního pitného režimu.

Úplata za předškolní vzdělávání a platba stravného musí být uhrazena měsíc dopředu, a to nejpozději poslední den předcházejícího měsíce. V případě, že platba nebude zaplacena včas, zaplatí plátce poplatek z prodlení ve výši 5,- Kč za každý započatý den prodlení.

Vyúčtování přeplatků se provádí 2x ročně k 30.6. a 31.12. hotově v pokladně školní jídelny. Není problém si přeplatky vyzvednout kdykoliv, pokud to nahlásíte předem vedoucí ŠJ.

Odhlašování stravy:

Obědy je možné přihlásit, nebo odhlásit den předem do 13 hodin.

Neodhlášený oběd - v případě náhlého onemocnění si mohou rodiče oběd vyzvednout a odnést ve vlastních nádobách v době od 11:30 do 11:40. To platí pouze v první den nepřítomnosti. V pondělí je možné dítě odhlásit do 8 hodin.

Prosíme rodiče, aby děti po nepřítomnosti v MŠ rovněž telefonicky ke stravě přihlásili. Je to nutné kvůli objednávkám potravin.

Děti mají nárok na dotovanou stravu pouze tehdy, pokud jsou přítomny v mateřské škole a první den nepřítomnosti v případě náhlého onemocnění. Pokud rodiče stravu na další dny neodhlásí, pak mu strava propadne a navíc rodiče jsou povinni uhradit věcné náklady na stravování.

Informace týkající se školní jídelny lze domluvit telefonicky s vedoucí p. Lenkou Kaboňovou v pondělí nebo středu na MŠ Dětská (tel.č. 558 275 031) a v úterý nebo čtvrtek na MŠ Větrná (tel.č. 558 275 036), případně na mobilním telefonu 775 562 592.