Dílčí vzdělávací projekt "Říkáme si s dětmi"


Tento dílčí vzdělávací projekt se zabývá prevencí poruch řeči dětí v předškolním věku.

Zpracovatel projektu: Jitka Raidová

Cíl projektu: Přirozeným způsobem stimulovat rozvoj mluvních orgánů - rtů a jazyka, podporovat správné dechové návyky, rytmizaci řeči, rozvíjet slovní zásobu, fonematický sluch a zdokonalovat gramatickou správnost řeči.

Projekt bude plněn ve třídě Zajíčci, pod vedením Jitky Raidové.