Prázdninový provoz 2021/2022

Zálohu za úplatu za vzdělávání a stravné ve výši 1.129,- Kč pro děti do 6 let, 629,- Kč pro děti předškolní a částku 697,- pro děti s odloženou školní docházkozu uhradí rodiče převodem na účet 245341612/0300 do 26.6.2022. Do poznámky uveďte jméno dítěte.

Omluva nepřítomnosti dítěte - omluvit dítě je nutno 24 hod. předem, denně do 13,00 hod., v pondělí do 8,00 hod. Možno omlouvat na tel. 558 275 030 nebo 775 562 592.

Více informací na www.ms-detska.cz