PROJEKT OSTRAVA SPORTUJE

Získali jsme dotaci z rozpočtu statutárního města Ostravy na uspořádání turnaje ve fotbale pro děti a rodiče,ve kterém se utkají družstva rodičů a dětí jednotlivých tříd. Třídy bodou soutěžit pod názvy samostatných městských obvodů města Ostravy.

Cílem projektu je rozvíjet fyzickou zdatnost dítěte, lokomoční pohybové činnosti, seznámení s pohybovou hrou s pravidly, upevnění smyslu pro fair-play a přiblížit práci MŠ rodičům.