Projekt "Kouzelná zahrada"

Informace o projektu

Projekt Kouzelná zahrada chce vytvořit školní zahradu, která nabízí podněty pro environmentální výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku a zároveň poskytuje dětem přirozený a estetický prostor pro jejich hry, relaxaci a spontánní pohyb.
Projekt Kouzelná zahrada je realizován díky finanční podpoře Nadace OKD a účelové dotace z rozpočtu Městského obvodu Poruba.

Projekt Kouzelná zahrada obsahuje tři části:

1. Dětstké hřiště

Poskytuje dětem předškolního věku mnohostranné a přiměřené podněty ke stimulaci pohybových aktivit.
Podívejte se na fotografie našich nových hraček.

2. Nová výsadba

Děti budou mít možnost se přímo seznámit s jednotlivými druhy listnatých a jehličnatých stromů, keřů a trav, ale i s neobvyklými a zajímavými exempláři živoucích fosílií.

Podívejte se na fotografie naší nové výsadby.

Ve spolupráci se Střediskem mladých přírodovědců se rovně zaměříme na vytvoření lepšího prostředí pro zvýšení druhové pestrosti ptačího společenství. (vhodné křoviny, ptačí budky a krmítka)

V rámci projektu Kouzelná zahrada byl ve spolupráci se Střediskem přírodovědců instalován na zahradě mateřské školy ježkovník - domeček pro ježka, hmyzí hotel a budka pro ptáky.
Podívejte se na fotografie z akce instalace ježkovníku.

Dne 14.1.2009 proběhlo zimní krmení ptáčků ve školní zahradě.
Prohlédněte si nové fotografie z krmení ptáčků.

3. Kouzelná zahrada všemi smysly

Vzdělávací projekt "Kouzelná zahrada všemi smysly" má za úkol zapojit všechny smysly k vnímání životního prostředí. V rámci slavnostního předání kouzelné zahrady budou mít děti společně s rodiči možnost si procvičit své smysly.
Podívejte se na fotografie.

4. Akce pro věřejnost

Ukládání zahrady k zimnímu spánku - Broučkiáda.
Broučkiáda proběhla dne 13.8.2008.
Prohlédněte si fotografie z této podařené akce.

Vernisáž výstavy Kouzelná zahrada bude probíhat 9.6.2009 v 15:00.

Časový harmonogram projektu

Říjen 2008 - Broučkiáda
Březen 2009 - realizace dětského hřiště
Březen a duben 2009 - nákup a výsadba rostlin
Červen 2009 - Slavnostní vernisáž a předání Kouzelné zahrady dětem za přítomnosti zástupců Nadace OKD.
Prohlédněte si fotografie ze slavnostního otevření zahrady.