Vyhodnocení klimatu mateřských škol

Vážení rodiče, děkujeme Vám, že jste se zapojili do dotazníkového šetření ke klimatu mateřské školy, které proběhlo v květnu 2022. Přikládáme vyhodnocení klimatu mateřské školy Větrná včetně grafů. Vaše názory a připomínky využijeme ke zkvalitnění naší práce.

kolektiv pedagogů MŠ Větrná a MŠ Dětská