Duhová dílna

Mateřská škola Větrná otevřela Duhovou dílnu

Díky finančnímu příspěvku nadace Duhová energie na materiální a technické vybavení kreativní dílny mohla vzniknout v Mateřskě škole Větrná Duhová dílna.

Duhová dílna nabízí všem dětem možnost si vyzkoušet netradiční výtvarné techniky, podporuje tvořivost a fantazii, umožňuje rozvoj jemné motoriky dětí. Vytváří u dětí kladný vztah k aktivnímu trávení volného času, aniž by se zvyšovaly finanční náklady rodičů.